18 wrzesień 2019

Rozpoczeliśmy sezon startowy 2019/2020 ,a oto mała zajawka co dzieje się na zajęciach..

Kamera
on-line