15 październik 2019

KURS SAMOOBRONY W ŚWIERCZACH
11 października odbył się pokaz samoobrony zorganizowany z inicjatywy Kamila Siemborskiego "Siemborski Gym&Fitness" przeprowadzony przez wielokrotnego mistrza Polski, Europy i Świata CEZAREGO RZEPNICKIEGO. Kurs poza treningiem fizycznym i technicznym będzie obejmował spotkania z psychologiem i pierwszą pomoc.

Kamera
on-line